top of page
logo_long_white.png

U nás studujete, co vás baví, aby vás bavila i vaše práce.

Sami se rozhodnete, jaký obor budete studovat, zvolíte si svou specializaci, vyberete preferované předměty i formu studia!

Volit můžete z široké nabídky studijních předmětů z oblasti společenských věd se zaměřením na lidské zdroje, finance, daně, marketing, reklamu, ekonomii, právo, management, mezinárodní vztahy, politologii, psychologii a sociologii.

Na VŠEM si každý student sestaví studium na míru vlastním potřebám!

Bakalářský program Bc./BBA
Bakalářský program Bc./BBA
Magisterský program Ing./MSc.
Magisterský program Ing./MSc.
Master of Business Administration
Doktorandský program Ph.D.
akreditace

Dva diplomy díky české (MŠMT) a mezinárodní (ACBSP, ATHEA) akreditaci!

Mezinárodní akreditace umožňují studentům VŠEM získat během studia i mezinárodní tituly (Bc./BBA, Ing./MSc.) a to bez nutnosti studovat 2 obory najednou!

 

Soulad akreditací českých a mezinárodních umožní studentovi bakalářského oboru na VŠEM získat současně s titulem Bc. i titul BBA (Bachelor of Business Administration) a  studentům magisterského studia zároveň titul Ing. a MSc. (Master of Science).

 

Studenti, kteří absolvují na VŠEM bakalářské i magisterské studium mohou obdržet i titul MBA (Master of Business Administration). Získají tak v rámci svého vysokoškolského studia 5 diplomů!

zamestnani

Jediné studium pro zaměstnané studenty!

Díky maximální flexibilitě a individuálnímu nastavení studia může na VŠEM studovat každý, tedy i studenti, kteří jsou velmi pracovně vytíženi, pečují o rodinu, nebo se věnují kariéře vrcholového sportovce, či jiným osobním zájmům.

Naší prioritou je maximální servis pro kombinované studenty. Výuka kombinovaných studentů probíhá pouze o víkendech, zkoušky je možné skládat 7 dní v týdnu / 12 měsíců v roce, Informačně poradenské centrum VŠEM, studijní asistenti i akademičtí pracovníci jsou pro studenty k dispozici každý den (pondělí - neděle).

Díky eAplikacím VŠEM (Videolearning, Audiolearning, Videokonzultace, Videocvičení, a elektronické studijní materiály VŠEM) můžete pohodlně studovat kdekoli, kdykoli a na jakémkoli zařízení (PC, notebook, mobilní telefon, tablet, čtečka apod.)!

- Prezenční forma studia je realizována formou 2-4 denních výukových soustřední v pracovní dny (2-4 dny/týden).

- Kombinovaná forma studia I je realizována formou 1-2 denních výukových soustřední mimo pracovní dny (1-2 víkendové dny/měsíc).

- Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích, formou 4-5 denních soustředění (2-3 výukové bloky/akademický rok).

- Distanční forma studia je realizována online formou prostřednictvím eAplikací VŠEM.

Uvědomujeme si, že může dojít v průběhu studia k jakékoli změně situace, a proto mohou naši studenti změnit formu studia i v jeho průběhu!

administrace

V administraci studia nemáme konkurenci.

Na VŠEM je naším cílem poskytovat studentům nejvyšší servis v administraci a organizaci studia. Vysoká škola není pouze o kvalitních přednášejících, studentech a získaném diplomu, ale i o poskytovaných službách a zázemí ze strany školy v průběhu celého studia.

- Zahájení studia 3x/rok. Na VŠEM můžete jako na jediné škole v České republice zahájit studium 3x v roce, a sice v lednu, dubnu a říjnu.

- Zkouškové období 12 měsíců v roce. Na zkoušku můžete jít 7 dní v týdnu a volit z více než 1.000 zkouškových termínů. Sami se rozhodnete, kdy jste připraveni zkoušku absolvovat a který termín a čas vám nejvíce vyhovuje.

- Informačně poradenské centrum VŠEM, osobní studijní poradci i akademičtí pracovníci jsou studentům k dispozici od pondělí do neděle.

- Komunikace probíhá dle vašich preferencí. S administrativou školy můžete komunikovat osobně, prostřednictvím Studijních formulářů, využít možnost Videokonzultace, chatu, či nás kontaktovat telefonicky, nebo využít funkci zpětného zavolání.

- Interaktivní výukové aplikace. Vlastníme nejširší spektrum on-line výukových aplikací. Ve videolearningu a audiolearningu VŠEM naleznete více než 300 profesionálně natočených přednášek, díky Videokonzultacím s akademickými pracovníky, můžete komunikovat odkudkoli, studijní materiály máte k dispozici v tištěné i elektronické podobě, termíny si můžete rezervovat v Rezervační aplikaci VŠEM, své studium si individuálně sestavíte v eKonfigurátoru studia a pro veškeré další úkony využijete námi vyvinutý Studentský informační systém VŠEM (SIS VŠEM).

praxe

Myslíte, že získáte nejvíc znalostí a dovedností praxí?

Zaměřujeme se na praktické pojetí výuky s odborníky z praxe. Na VŠEM působí celá řada profesionálů, kteří se studenty sdílí své zkušenosti v rámci výuky, vysvětlují problematiku na skutečných příkladech z praxe a pracují se studenty na zadání reálných projektů.

Snažíme se o maximální uplatnitelnost teoretických znalostí ve výuce prostřednictvím cvičení, případových studií a samostatných prací, s důrazem na rozvoj schopností a dovedností studentů v oblasti komunikace, prezentace, argumentace, analýzy, vyjednávání a týmové práce.

- Každý student má možnost v rámci studia pracovat na řadě reálných projektů a získat tak zkušenosti do svého profesního portfolia, nebo zaměstnání již v průběhu studia. Projekty jsou zadávány zástupci daných společností, kdy výuka i prezentace výstupů probíhá nejčastěji přímo v sídle společnosti tak, aby studenti získali relevantní zpětnou vazbu a poznali zázemí známých společností.

- Student, který se zapojí do Elitního programu VŠEM, získá díky VŠEM zaměstnání na vybrané pracovní pozici již v průběhu studia s možností uplatnění ve středním a vyšším managementu po skončení studia na VŠEM, a to díky intenzivní spolupráci VŠEM s danou společností (individuální mentoring, úprava studijního plánu apod.).

- V rámci StartUp VŠEM mohou studenti realizovat vlastní podnikatelské plány a získat individuální mentoring, vlastní kancelář i finanční podporu až do výše 2 milionů korun.

- Akcelerátor VŠEM je inkubační a akcelerační program pro studenty, kteří jsou připraveni změnit svět a chtějí pracovat společenské změně pro lepší život, pro lepší svět.

mikrodiplomy

Mikrodiplomy VŠEM

Studenti VŠEM mohou prokázat nabyté znalosti v daných oblastech již v průběhu svého studia a získávají tak cennou konkurenční výhodu na trhu práce.

 

VŠEM poskytuje komplexní znalost dané problematiky od prvního ročníku studia, kterou může student aplikovat obratem v rámci vlastní praxe.

Mikrodiplom VŠEM je udělován na základě absolvovaných studijních předmětů v rámci studijních/odborných modulů nebo počtu dosažených kreditů za dobu studia a prokazuje studentovy znalosti a schopnosti (Communication&Society, Management&Leadership, Business Plan, Entrepreneurship, Self-Development, Junior Business Administration).

skolne

Cenové úrovně školného VŠEM

Cenová úroveň individualizuje nabídku studijních a administrativních služeb dle preferencí a potřeb studenta.

 

Rozhodněte se, zda potřebujete vlastního studijního asistenta, studentský úvěr, zda chcete studovat dva obory najednou (Bc./Bc. nebo Ing./MBA), zda chcete studovat zdarma 12 měsíců nad rámec standardní doby studia, nebo zda využijete Mateřskou školu VŠEM zdarma. Zjistěte více o obsahu cenových úrovní školného VŠEM.

 

Výše studijních poplatků/školného je garantována po celou standardní dobu (nepřerušeného) studia s tím, že školné je hrazeno za každý započatý/zapsaný akademický rok.

 

Student může v průběhu studia kdykoli požádat o změnu zvolené cenové úrovně školného.

prijmaci_rizeni

Přijímací řízení VŠEM

VŠEM poskytuje každému uchazeči o studium individuální přístup v rámci přijímacího řízení s možností volby termínu zahájení studia a vlastního nastavení termínu absolvování dílčích částí přijímacího řízení VŠEM (I. a II. kolo PŘ).

- I. kolo prostřednictvím elektronického dotazníku bez přítomnosti uchazeče na VŠEM.

- II. kolo (nepovinné) v podobě osobního setkání/konzultace se studijním poradcem.

- Povinná účast na II. kole pro občany cizí státní příslušnosti (vyjma SR) kvůli ověření znalostí výukového jazyka.

- Konzultaci lze realizovat ve všední dny nebo o víkendech, případně on-line prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

- Nezávaznou ePřihlášku ke studiu je možné podat až do 1.9.2020 (studium od října 2020)!

ePřihláška ke studiu
campus

Campus VŠEM

Projekt Campus VŠEM spojuje multifunkční výukové prostory a studentské ubytování, kde jsou k dispozici učebny, studovny, knihovna, školní klub, kávový bar Tiché kavárny, menza, restaurace, posilovna i Mateřská škola VŠEM.

Moderní apartmánové bydlení v prostorech Campus VŠEM s venkovním  parkem, sportovištěm, učebnami pod širým nebem a restaurací (2020).

bottom of page