top of page
10 rad, které byste měli vědět před založením startupu!

19. července 2017

kolektiv autorů MindPower

Problematika start-upů je v dnešní době velice zajímavé a ožehavé téma. Řada lidí by si přála stát se úspěšným start-upistou, ale mohou to skutečně dokázat všichni?

 

Vlna nejrůznějších start-upů vyvolává velkou poptávku po platformě, kde by se zájemci mohli tomuto způsobu podnikání naučit. Na celosvětový trend růstu počtu nových startupových projektů je nutné reagovat i adekvátním množství akceleračních programů, respektive zakládáním a rozvojem center, zabývajících se akcelerací a inkubací mladých projektů, které poskytují zázemí prostorové, odborné i finanční.

Přestože jsme svědky velkého nárůstu v počtu akcelerátorů oproti loňskému roku, Česká republika nadále zaostává za evropskou většinou se svými 15 startupy a pouhými dvěma akcelerátory (European Accelerator report 2015, viz http://www.fundacity.com/european-accelerator-report2015).

 

„Na nedostatek akceleračních programů v České republice se rozhodla reagovat Vysoká škola ekonomie a managementu ve spolupráci se StartUp VŠEM, jejichž cíle je zvýšit díky přístupu ke vzdělání potenciál nových projektů na trhu.“, říká Natálie Marhoulová, Ředitelka StartUp VŠEM.

 

Ze zkušeností zapojených odborníků, zejména z řad Kolegia rektora VŠEM (Jan Muhlfeit, Andrej Kiska ml., Tomáš Čupr a další.), je možné vyvodit následujících 10 hlavních kroků, které mohou být považovány za stavební pilíře úspěšných start-upů.

​​

Mít dobrý nápad
 

Nápad, zaplnění mezery na trhu ve správném čase, nápad nemusí být originální, ale v něčem inovativní, musí nadchnout a zaujmout cílový trh. Ostatní si pak musí říkat: „Kéž bych to býval vymyslel já!“ 

 

Vybrat si ten správný tým

Správný tým, správné dovednosti, doplňovat se v týmu, každý musí umět něco. I povahy členů týmu musí být rozdílné. Někdo přináší nové nápady, dává týmu vizi, další je pak dotahuje a vytváří strukturu.

 

Být součástí centra

Je prokázáno, že pokud se mladý projekt rozvíjí pod odborným dohledem a je inkubován v příslušném centru, rozvíjí tím nejen znalosti a schopnosti zakladatelů, ale i proporčně zvyšuje jeho potencionální ziskovost či "revenue". Z výzkumu společnosti MicroMentor (2013) vyplývá, že podniky, které absolvovali program mentoringu dosáhli růstu 83%. Oproti tomu ti, kteří pracovali na svém projektu bez vedení a potřebného zázemí, dosáhli růstu pouze 16% (European Accelerator report 2015, viz http://www.fundacity.com/european-accelerator-report-2015 ).

 

Věřit si

Musíte svému nápadu věřit, jen tak dokážete přesvědčit sebe i ostatní. Na tuto větu si vzpomeňte hlavně před prezentací pro potenciální investory. Bez toho, aniž byste věřili projektu, respektive Vaší vizi, prvotní investici na další rozvoj podnikání nedostane.

 

Učit se

Je téměř nemožné, aby podnikatelé vytvořili projekt samy o sobě, bez potřebných znalostí a bez vedení zkušenými odborníky. Začínající podnikatelé se často vrhají slepě do podnikání v domnění, že dokáží dělat všechno sami bez pomoci těch, kteří již mají s uvedeným zkušenosti. Další skupina podnikatelů se pak sama mentorství cíleně vyhýbá, neboť se bojí investice spojené s mentoringem, ztráty času nebo neporozumění vizi projektu. Podmínkou úspěchu je ochota učit se z chyb i úspěchů druhých.

 

Nebát se

Použít pojmy jako odvaha, vůle, strach, riziko, vytrvalost, ovšem ve zdravé míře.

Úspěšný startup MyProm a jeho zakladatelé, které StartUp VŠEM podpořil, by o tom mohli vyprávět své. Firas Oukde (zakladatel) dokonce skončil v práci, aby se tomuto úspěšnému start-up projektu mohl věnovat naplno.

 

Mít plán + čísla

Je dobré mít plán – časový i finanční. Ne vše je samozřejmě možné propočítat a dokonale naplánovat, ale určitou představu o tom, jak chcete svůj business rozvíjet, byste mít měli. Taková úvaha Vám totiž velmi pomůže v dalším rozhodování a dá Vaší cestě směr. Zároveň je detailní připravenost planů v horizontu několika měsíců, čí let podmínkou pro efektivní jednání s investory, respektive pro jejich získání.

 

Komunikovat

Musíte být slyšet, lidé si Vás musí lehce najít. Dobrý a rychlý web je základ, pokud to pro Vaše podnikání dává smysl, založte si rovněž profily na sociálních sítí a pečujte o ně. Nezapomeňte však, že základem dobré komunikace je kvalitní obsah a mít co říct.

 

Trénovat

Můžete mít vlastní nápad nebo se můžete zapojit do start-upu někoho jiného. „Do StartUp VŠEM hlásí své projekty rovněž angel investoři, tedy nositelé myšlenky/nápadu a finančních prostředků, nicméně bez možnosti věnovat vlastní energii a čas danému projektu,“ uvádí Natálie Marhoulová. „Pro tyto zájemce sestavujeme týmy z řad našich studentů, absolventů, ale i zájemců z řad široké veřejnosti, kteří v nově vznikajícím start-upu pracují a podílejí se na jeho vzestupu.“ Jedná se o příležitost, jak se nejdříve seznámit s fungováním startupu a s překážkami, jež jsou se začátky spojeny, před tím, než se rozhodnete rozjet vlastní projekt.

 

Smířit se s nejistotou

Štěstí, osud, náhoda... říkejte tomu, jak chcete, ale i to je potřeba. Nastartovat novou firmu je velmi náročné a vstupuje do toho celá řada faktorů, které prostě nedokážete ovlivnit. Rizika byla a budou, je potřeba o nich vědět a snažit se je minimalizovat. Ani to Vám však nedokáže zaručit úspěch. Smiřte se s tím, že vždy bude něco, co nedokážete ovlivnit. O to víc se pak zaměřte na to, co Vás posune vpřed.

Kolegium rektora

StartUp VŠEM

Tipy a triky

Interaktivní výuka

bottom of page