top of page
Akreditace a mezinárodní akreditace – garance kvality vysoké školy?

21. července 2017

Ing. Lucie Vnoučková Ph.D.

Při výběru vysoké školy klade řada uchazečů důraz především na její kvalitu, aby se během studia opravdu zdokonalili, rozšířili si své znalosti, dovednosti a kompetence a v budoucnosti měl titul, který získají, náležitou vážnost, platnost a byl uznávaný. Jak mít ale jistotu, že škola a program, na který se hlásím, je právě taková? Vodítkem jsou právě akreditace získané danou vysokou školou, a to jak české, pak i zahraniční či mezinárodní. Akreditace mají za úkol prověřovat a následně garantovat kvalitu studia, výuky, pedagogů, úrovně vědy, zabezpečení a veškerých podmínek, které na vysoké škole panují a jsou poskytovány studentům.

Získání akreditace je pak pro vysokou školu prestiž, kterou dokazuje svou připravenost poskytovat kvalitní výuku, poskytovat studentům vhodný servis a produkovat schopné absolventy s předem určenou úrovní získaných znalostí, dovedností a způsobilostí.

Je ale jasné, že aby škola tuto prestiž získala, musí vynaložit určitou snahu. Znamená to neustále udržovat kvalitní akademický (pedagogický) sbor, který má adekvátní kvalifikaci, kterou stále rozšiřuje a neustále se rozvíjí a zdokonaluje své znalosti, které pak předává studentům. Stejně tak je nutné dokládat vhodné zabezpečení podmínek pro studenty (což zahrnuje např. i vybavení školy, knihovny, technika a technologie, věda a její rozvoj a podmínky), spolupráce se zahraničím a možnost studentů i akademiků se rozvíjet na zahraničních spolupracujících univerzitách, doložení úrovně výuky a zkoušek včetně výsledků studentů, struktury a obsahu studovaných předmětů co do jejich šíře, odbornosti i novosti a například obsah a úroveň závěrečných zkoušek a kvalitu závěrečných prací včetně jejího vývoje.

Proto, aby vysoké školy mohly deklarovat svou kvalitu, procházejí procesem akreditace, který zkoumá jejich úroveň v pravidelných periodách. Školy působící v České republice samozřejmě musí disponovat akreditacemi národními. Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) ovšem nad rámec svých povinností kvalitu svých studijních programů dokládá i akreditacemi mezinárodními, jejichž nároky jsou v mnoha ohledech specifičtější, více propracované a konkrétnější, než právě akreditace české. Proč je tomu tak? Právě z toho důvodu, že mezinárodní akreditační agentury jsou mnohem zkušenější, mají možnost porovnávat stovky škol z celého světa a na základě kontinuálního učení se z nejlepších praxí a postupů nastavovat systém, který dovede školy k excelenci, pokud splní stanovená kritéria. Je potěšující, že VŠEM má jako první česká vysoká škola již od roku 2009 i mezinárodní akreditaci ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), která patří mezi nejkvalitnější a nejhodnotnější globální akreditační organizace.

Od roku 2009 prochází VŠEM pravidelnou reevaluací po 2 letech, která garantuje úroveň studijních programů a jejich neustálé zlepšování, neboť každá reakreditace (reevaluace) znovu stanovuje oblasti pro další zlepšování a vysoká škola pak dokládá dosažení dalších, stále vyšších cílů v oblasti kvality studia.

Vysoká škola ekonomie a managementu je taktéž institucionálním členem ATHEA (Association for Transnational Higher Education Accreditation) a potvrdila tím svůj závazek k dokonalosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání i co se týče řízení instituce, jejich procesů, finančních toků, managementu, zázemí školy, strategie, historie, souladu s legislativou, finančním řízením, transparentnosti, politiky a smluv. Akreditace ATHEA cílí na zajištění a komplexního zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání založené na evropských standardech (European Standards and Guidelines for Quality Assurance).

Je důležité, aby škola procházela evaluacemi pravidelně, aby tím byl zajištěn kontinuální dohled nad udržováním a zlepšováním úrovně dané vysoké školy. VŠEM prochází pravidelně evaluacemi jak ze strany českého Národního akreditačního úřadu, tak ze strany mezinárodní akreditace ACBSP a připravuje se na institucionální akreditaci ATHEA. Téměř neustále tedy kontroluje veškeré studijní a související procesy a pravidelně je reportuje. Tento pravidelný reporting již přešel do vnitřních kontinuálních procesů školy.

Proč ale ostatní vysoké školy (soukromé, státní či veřejné) většinou jiné, než české akreditace nemají? Veřejné či státní školy zřejmě necítí nutnost být prestižní a garantovat svou úroveň na vysokém, globálním stupni (i když nalezneme samozřejmě výjimky).

Protože studium v České republice je na veřejných a státních školách, oproti školám soukromým, zdarma, tak tyto školy nepociťují nutnost dále zvyšovat a deklarovat svou kvalitu, neboť zde nikdy není nouze o studenty. To ovšem vede k zamyšlení, zda je to pro studenty opravdu to nejlepší. Studenti VŠEM si proto mohou být jisti tím, že studují v kvalitních, garantovaných programech, na něž je pravidelně dohlíženo jak z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního akreditačního úřadu, tak i mezinárodních, celosvětově uznávaných akreditačních institucí.

Navíc mezinárodní akreditace umožňují studentům VŠEM získat během studia i mezinárodní tituly, jako je BBA, MBA, MSc. či Ph.D. a to bez nutnosti studovat např. 2 obory najednou. Soulad akreditací českých a mezinárodních programů umožní studentovi bakalářského oboru na VŠEM získat současně s Bc. i titul BBA, studentům magisterského studia zároveň Ing. a MSc. a studentům, kteří absolvovali bakalářské i magisterské studium na VŠEM i titul MBA.

Odborníci z praxe

On-line výuka

Den otevřených dveří

Mezinárodní akreditace

bottom of page