top of page
Proč studovat vysokou školu?

23. července 2017

Doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.

Současné trendy ve vzdělávání potvrzují dlouhodobý zájem o odborně vzdělané, to znamená pro praxi – dobře připravené absolventy. Tato tendence není typická jen pro Českou republiku, ale lze ji hodnotit jako celosvětový trend.

Dlouhodobý odhadovaný vývoj, který čas od času čteme, jako závěry prognostiků a futurologů, tvrdí, že existují ještě jiné trendy ve vývoji potřeb vzdělaných lidí, konkrétně pro Českou republiku a to v období pro nejbližších patnáct let.

Digitalizace (podle analýza Úřadu vlády ČR, viz EKONOM č. 18/2017) by měla v ČR právě během uvažovaných patnácti let vytvořit asi 300 tisíc nových pracovních míst, ale zlikvidovat cca 700 tisíc míst starých. Přitom je to právě uváděná digitalizace, která je jedním z faktorů otevírajících nové možnosti, jak udržet konkurenceschopnost zejména českého průmyslu v současném globalizovaném světě. Podobné studie (tentokrát univerzitních institucí v USA a Velké Británii) uvádějí, že do roku 2030, což je srovnatelné s výše uvedeným 15tiletým  obdobím v ČR, počítače a roboti zlikvidují ve vyspělých zemích třetinu pracovních míst. Závěry k těmto trendům si asi každý může udělat sám.

Dají se shrnout asi takto:

a) jaká pracovní místa budou postupně mizet? Jistě ta, která představují stereotypní fyzickou i mnohdy manažerskou pozici v dnešních rozhodovacích a řídících procesech;

b) nově budou vznikat takové pracovní pozice, které vyžadují vyšší úroveň vzdělání;

c) odhaduje se, že generace dnešních studentů bude nucena v průběhu svého profesního nasazení dvakrát až  třikrát za svůj život změnit nebo výrazně doplnit své odborné znalosti (to, co dnes nazýváme „celoživotním vzděláváním“).

To je stručný přehled aspektů, proč v dnešní době studovat vysokou školu.

Další otázkou logicky bude – jakou vysokou školu – s jakým zaměřením, zejména pro budoucí praxi. Výše uvedeným trendům odpovídají a jsou zaměřeny studijní programy Vysoké školy ekonomie a managementu VŠEM a to v souladu s novelou zákona o vysokých školách (viz zákon č.137/2016 Sb.) a následných prováděcích předpisů.

U tříletého bakalářského studijního programu (Bc./BBA) je to zaměření na podnikovou ekonomiku, komunikaci a lidské zdroje a marketing s dalšími oborovými specializacemi, které jsou pravidelně přizpůsobovány aktuálním trendům a požadavkům trhu. Oborové specializace umožňují každému, aby studoval, co ho nejvíc baví, zajímá a co mu umožní v praxi nastoupit na preferovanou pracovní pozici. Jedná se o individuálně sestavený studijní plán na mírů potřebám každého studenta.

Následuje možnost dvouletého magisterského studia (Ing/MSc.), které je (podobně jako studium na bakalářském stupni) ukončeno obhajobou závěrečné práce a státní závěrečnou zkouškou. Opět platí, že si student sestavuje studium na míru vlastním potřebám, které již mnohdy reflektují konkrétní potřeby v zaměstnání. VŠEM je akreditována mezinárodně (ACBSP, ATHEA), takže diplomy mají platnost v rámci mezinárodní akreditace po celém světě.

Řada předmětů je přednášena a procvičována na VŠEM ve formě praktických aplikací. Ty umožňují procvičit a rozšířit znalosti oboru. Výhodou je, že praktické aplikace vyučují zejména odborníci z praxe, jde o spojení teoretických znalostí a praktických dovedností. Výuka praktický aplikací neprobíhá pouze ve škole, ale i v partnerských firmách a institucích po celé České republice. Studující mohou využívat i další interaktivní formy výuky, jako jsou videolearning, audiolearning, videocvičení a videokonzultace (kromě běžných studijních materiálů jako jsou odborná skripta VŠEM, učební texty a sylaby).

Pro úplnou základní informaci je nutno dodat, že VŠEM má již řadu let zavedené doktorandské studium (Ph.D.) a profesní program MBA, které VŠEM začala nabízet mezi prvními v České republice již před 20 ti lety.

Odborníci z praxe

Moderní trendy

Den otevřených dveří

Interaktivní výuka

bottom of page